Złote monety inwestycyjne – bulionowe

Lokowanie kapitału w złote monety to jeden z najbardziej rozsądnych, a jednocześnie wykwintnych rodzajów oszczędzania. Ten rodzaj inwestowania zalicza się do tych gwarantowanych kategorii przechowywania majątku, bo jeżeli dysponujemy złotymi monetami w garści, to nie jesteśmy narażeni na bankructwa banków lub pozostałych instytucji finansowych.

Złote monety zabezpieczeniem przed kruchością systemu finansowego.

Złote monety zabezpieczają funkcjonowanie szeregu różnych elementów, które wpływają negatywnie na wartość portfela wynikającą z innych inwestycji, takich jak deprecjacja pieniądza lub bankructwa na rynkach finansowych.

Kilka prostych zasad przy nabywaniu złotych monet

Jak już zdecydujesz się przeznaczyć swój kapitał ulokowany w złotych monetach, to nabywając złote monety warto przestrzegać kilka prostych zasad, a z pewnością przyniesie ci to korzyści materialne, a przede wszystkim święty spokój wynikający z niskiego ryzyka.

Opinia dealera złotych monet bezcenna

Przede wszystkim złote monety powinny pochodzić tylko i wyłącznie od zaufanych dealerów. Aktualnie najłatwiej nabywać złoto w sklepach internetowych. Zaopatrując się w złote monety z tego źródła trzeba przede wszystkim zwracać uwagę na opinie takiego sprzedawcy zamieszczone na serwisach takich jak Opineo. Wówczas mamy pewność w jaki sposób ta firma traktuje swoich klientów i jak podchodzi do każdej transakcji sprzedaży złotych monet. To jeden z najlepszych sposób sprawdzania rzetelności danego sprzedawcy. Taki dealer złotych monet powinien posiadać również liczne certyfikaty potwierdzające jego rzetelność płatniczą i wypłacalność.

Złote monety tylko z mennic LBMA

Trzeba również wiedzieć, aby nabywać złote monety z najbardziej znanych mennic. Złote monety z tych najbardziej znanych mennic jak mennica austriacka, mennica South African Mint, mennica US Mint lub mennica Royal Canadian Mint można potem z łatwością sprzedać na całym świecie, dlatego to tak ważna kwestia, aby złote monety były wyprodukowane przez bardzo znaną mennicę na całym świecie.

Inwestowanie w złote monety to zazwyczaj przedsięwzięcie długoterminowe

Trzeba również brać pod uwagę, że inwestowanie w złote monety to przedsięwzięcie długoterminowe. Aby na nich osiągnąć dodatnią stopę zwrotu, czasami należy odczekać pewien okres, bo wartość złotych monet zależy głównie od ceny złota na giełdzie. Kurs złota, od którego zależy cena złotych monet może zmieniać się znacznie się w ciągu kilku miesięcy. W długiej perspektywie na rynku złota zawsze powinniśmy osiągnąć wzrost kwotowań złota, a więc i cen złotych monet.

Gdzie kupić złote monety?

Niemal każdy słyszał o unikalnych cechach złotych monet i każdy zdaje sobie sprawę z niezwykłych cech jakie prezentują. Jednak, gdy przychodzi do ulokowania części swojego portfela inwestycyjnego w złote monety wszyscy zadajemy sobie pytanie gdzie kupić złote monety i jak najlepiej kupować złote monety, aby było jak najbezpieczniej, jak najtaniej i jak najlepiej.

Złote monety to najlepszy, najstarszy i najbardziej trwały rodzaj pieniądza. Obrót pieniądzem powinien być jak najtańszy i w jak najmniejszym stopniu obarczony marżami. Uświadamiając sobie, że złote monety to przede wszystkim pieniądz, będziemy zgodni, że firmy sprzedające złote monety powinny narzucać jak najmniejsze marże, a cena sprzedawanego przez nie złota inwestycyjnego powinna być jak najbardziej zbliżona do aktualnej ceny spot złota na giełdzie.

Rzeczywistość na polskim rynku złotych monet funduje inwestorom jednak liczne niespodzianki. Większość banków sprzedaje złote monety z bardzo wysokimi marżami.

Jest także wiele firm, które wykorzystują niechęć inwestorów do przechowywania złotych monet oferując produkty typu: Ty u nas kup złote monety, a my Ci przechowamy. Firmy te w regulaminach zastrzegają sobie, że zobowiązują się do wydania złotych monet klientowi na jego wcześniejsze żądanie. Jednak do momentu wydania złotych monet mają kilka dni, a dodatkowo zastrzegają sobie możliwość, że mogą klientowi wydać inne złote monety niż te, które u nich wcześniej zdeponowaliśmy. To dowód na to, że firmy te handlują złotymi monetami, które u nich przechowywujemy. Należy więc mocno się zastanowić nad korzystaniem z tego typu produktów zwłaszcza, że wynajęcie skrytki w sejfie bankowym nie jest drogie i kosztuje średnio 300 zł rocznie.

Przechowując złote monety w sejfie bankowym mamy całkowitą pewność, że w każdej chwili możemy dowolnie dysponować posiadanym złotem i nie jesteśmy zależni od aktualnej sytuacji finansowej oraz kondycji firmy przechowującej złote monety. Jest to ważne ze względu na to, że złote monety są polisą ubezpieczeniową naszego portfela inwestycyjnego i w przypadku niespodziewanych wydarzeń gospodarczych jak np.: reforma walutowa lub wprowadzenie przez rząd nowych przepisów regulujących system rozliczeń, mamy możliwość swobodnego dysponowania własnymi złotymi monetami. Podczas takich niespodziewanych wydarzeń gospodarczych ceny złotych monet dynamicznie wzrastają rekompensując tym samym straty na innych lokatach naszego portfela. Pod warunkiem jednak, że mamy swobodną możliwość dyspozycji posiadanymi przez nas złotymi monetami.

Na pytanie gdzie kupić złote monety, pierwsza myśl kieruje nas w stronę banków.

Banki zaczęły sprzedawać złote monety dość niedawno. Jednak szybko zwietrzyły świetny interes, jaki można robić na niewiedzy klientów, którzy działają pod wpływem łudzącej otoczki bezpieczeństwa oferowanej przez banki. Świetny interes banków na sprzedaży złotych monet polega na tym, że sprzedają one złote monety dużo drożej od niezależnych dystrybutorów, często generując marże wynoszące kilkanaście lub kilkadziesiąt procent od ceny giełdowej złotych monet. Zatem kupno złotych monet w bankach nie należy do najrozsądniejszych rozwiązań, bo w optymistycznym scenariuszu musimy czekać około roku czasu na wyrównanie się ceny rynkowej złotych monet z naszą ceną zakupu złotych monet w banku. Intryguje również to, że banki kupują złote monety od krajowych pośredników w sprzedaży złotych monet. A za udział wszystkich pośredników w drodze złotych monet do banku w ostateczności koszt i tak ponosi finalny klient. Ponadto niemal wszyscy krajowi pośrednicy w obrocie złotymi monetami prowadzą również skup złotych monet na rynku wtórnym. Złote monety sprzedawane w bankach mogą więc pochodzić z rynku wtórnego negatywnie wpływając na bezpieczeństwo transakcji. Dlatego zadziwia fakt, że sprzedają oni złote monety tak drogo. Zaletą jest dostępność i bliskość placówek, choć często na dostawę złotych monet trzeba czekać kilkanaście dni, nie wspominając o kolejkach w placówce bankowej.

Fundusze inwestycyjne lokujące w złoto

Fundusze te lokują powierzone środki najczęściej w kontrakty terminowe na złoto i akcje spółek wydobywających złoto i srebro. Wynik tych funduszy jednak uzależniony jest od bardzo zmiennej rzeczy. Tym elementem jest osoba zarządzającego takim funduszem. Wynik funduszu może odbiegać negatywnie od rzeczywistej zmiany cen złota, może również dużo przewyższać stopę zwrotu osiąganą przez samo złoto. Wszystko w zależności od jakości wykonanej alokacji przez zarządzającego funduszem.

Inwestycja w fundusz złota obarczona jest jednak sporymi kosztami. Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek funduszu, do tego roczna opłata za zarządzanie funduszem i od osiągniętego wyniku, a przy wyjściu z funduszu pobierany jest podatek 19%. Najczęściej wychodząc z takiej inwestycji musimy oddać na rzecz opłat i podatku około 50% osiągniętego zysku. Dużą zaletą jest wygoda. Przelewamy pieniądze na rachunek funduszu, jednostki zostają nam przydzielone i partycypujemy w zmianach cen złota.

Są dostępne również amerykańskie fundusze typu ETF lokujące środki w złote sztabki. Jednak ostatnio pojawiło się dużo negatywnych opinii o tych funduszach. Podczas kontroli audytorzy odnaleźli błędy w księgowaniu ilości złota posiadanego w skarbcu oraz ilością złota, które było deklarowane dla klientów funduszu. Fundusz posiada w skarbcach około 2000 ton złota, więc być może pogubili się w księgowaniu takich ilości sztabek złota.

Złoto dostępne na platformach forexowych.

Firmy forexowe oferują instrumenty pochodne, których cena jest oparta na cenie złota na giełdzie w Nowym Jorku. Instrumenty te są wysokolewarowane, czyli za równowartość 100 dolarów możemy nabyć złoto o wartości 10 tys. dolarów. Jednak należy pamiętać o tym, że zaledwie drobna zmiana w kierunku przeciwnym niż założył wcześniej inwestor powoduje całkowitą utratę tych 100 dolarów.

Instrumenty na platformach forexowych nie podlegają nadzorowi żadnej giełdy, ponieważ platformy te działają na zasadach poza giełdowych. Firmy te mają zawartą w regulaminach klauzule, które gwarantują im w każdym momencie możliwość zamknięcia poczynionej przez klienta inwestycji, bez względu na to czy wynik naszej inwestycji nas zadowala czy nie. Może się więc zdarzyć, że firma zamknie nam pozycję, gdy będziemy mieli chwilową niezrealizowaną stratę. Mogą nam również zamknąć pozycję, gdy mamy na niej przyzwoity zysk i co najgorsze najczęściej mają prawo do anulacji wyniku takiej transakcji. Oznacza to dla nas, że osiągnęliśmy zysk, ale go nie otrzymamy, bo operator platformy może argumentować taką decyzję zawarciem transakcji po błędnej i nierynkowej cenie. Zdarza się to bardzo rzadko, ale spójrz w zapisy umowy tych brokerów.

Platformy forexowe są dobre do krótkoterminowych spekulacji na złocie, jednak nie nadają się do strategii kup i trzymaj.

Złote monety u niezależnych dystrybutorów złota

U tego typu sprzedawców należy zwrócić szczególną uwagę na oferowaną cenę złotych monet oraz o ile jest ona wyższa od aktualnej ceny złotych monet na giełdach. Najczęściej dystrybutorzy, którzy się najbardziej reklamują mają najdroższe złote monety. Dlatego warto poszukać dobrego i taniego sklepu ze złotem, bo często można zaoszczędzić od 100 do 200 zł na jednej złotej sztabce 100 gramowej. Należy również zwrócić uwagę na terminy dostaw. Zazwyczaj dystrybutorzy złotych monet oferujący niższe ceny, drobnym drukiem informują, że dostawa złotych monet będzie realizowana za 30 dni lub więcej. Dlatego warto wybierać dystrybutorów, którzy zobowiązują się do dostawy złotych monet w okresie kilku dni roboczych oferując przy tym konkurencyjnie niskie ceny złotych monet. Zaletą sprzedawanego przez dystrybutorów złotych monet jest to, że oferują oni złote monety wyprodukowane przez zagraniczne mennice dysponujące akredytacją LBMA (Giełda złota w Londynie). Złote monety z mennic akredytowanych przez LBMA akceptowane są na całym świecie i nie ma najmniejszego problemu z ich późniejszą sprzedażą. Warto również zwrócić uwagę na ubezpieczenie, koszt przesyłki, sposób jej dostawy oraz należy sprawdzić opinie o danej firmie na przykład na serwisie Opineo.

Aktualną listę mennic akredytowanych w LBMA można sprawdzić na stronie LBMA klikając po prawej stronie w link o nazwie GOLD Current http://www.lbma.org.uk/pages/index.cfm?page_id=147&title=good_delivery_lists

Opodatkowanie inwestycji w złoto

Kupno złotych monet u niezależnego dystrybutora jest jednym z najbardziej korzystnych sposobów inwestowania w złoto, bo kupujemy złote monety po cenie bardzo zbliżonej do ceny spot złota na giełdzie, przy jednoczesnym zapewnieniu sobie gwarancji dysponowania posiadanymi złotymi monetami, które możemy przechowywać we własnej skrytce w sejfie bankowym. Ponadto od tak kupionych złotych monet nie płacimy 19% podatku od zysków kapitałowych pod warunkiem, że sprzedaliśmy złoto po upływie 6 miesięcy od chwili zakupu. Jeżeli sprzedamy jednorazowo złote monety w normalnej ilości (mniej niż kilogram) przed upływem 6 miesięcy od momentu zakupu, to również nie powinniśmy wpaść w obowiązek podatkowy. Konieczność zapłaty podatku może powstać, gdybyśmy sprzedawali złote monety z dużą częstotliwością i w hurtowych ilościach. Wtedy możemy być potraktowani przez Urząd Skarbowy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Złote monety inwestycyjne lub potocznie zwane złote monety bulionowe  zwolnione jest również z podatku VAT.

Mennice złota w Polsce

Największą mennicą w Polsce jest Mennica Polska. Jednak niestety nie posiada ona akredytacji LBMA, dlatego złote monety Mennicy Polskiej można sprzedać w lokalnych punktach skupu złota w Polsce, jednak poza granicami naszego kraju może nie być już to takie proste. A jak już nam się to uda, to skupujący takie monety poza granicami Polski może nie oferować tak dobrych cen jak w przypadku złotych monet z największych mennic LBMA. Są w Polsce również lokalne mennice, które zaczynają bić coraz większe ilości złotych monet. Jednak produkty tych mennic nie mają również akredytacji LBMA i poza granicami naszego kraju będą skupowane po niższych cenach. Pozostałe mennice działające w Polsce są mennicami tylko z nazwy, a w rzeczywistości to normalne sklepy ze złotem.

Firmy oferujące przechowywanie złota

Dla potencjalnego inwestora lokującego kapitał w złotych monetach jest to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. Jeżeli firma przechowująca złote monety zbankrutowałaby, to przechowywane złote monety wchodziłyby do masy upadłości przedsiębiorstwa, co dla klienta jest równoznaczne z utratą złotych monet. Ponadto często firmy te, gwarantują sobie w umowach zapisy umożliwiające handel przechowywanymi złotymi monetami. Faktem jest, że na umowach zobowiązują się, że w okresie kilku dni od momentu złożenia przez inwestora żądania poboru przechowywanych złotych monet, wydanie wcześniej zdeponowanych złotych monet. Negatywne jest jednak to, że zastrzegają sobie prawo do wydania innych złotych monet (innego producenta akredytowanego przez LBMA) niż im faktycznie powierzyliśmy.

Gdzie przechowywać złote monety?

Jedno z najlepszych rozwiązań w tym zakresie, to skarbce banków, których większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Prawdopodobieństwo, że taki bank nagle upadnie jest bardzo małe. Ponadto zawartość skrytek bankowych nie wchodzi do masy upadłości banku. Wprawdzie upadłość banku spowodowałaby na pewien czas ograniczenie w dostępie do skrytki bankowej, ale po uruchomieniu procesu upadłościowego dostęp do skrytek bankowych jest wznawiany. Roczny koszt wynajęcia skrytki bankowej to około 300 zł. Standardowa skrytka jest w stanie pomieścić złote monety o wartości około 2 milionów zł, więc przy sumach wyższych niż 10 tys. zł roczny koszt utrzymania skrytki jest marginalny, a oferuje ważną zaletę dysponowania złotymi monetami w każdym momencie.

Złote monety najlepszym wyborem

Rynek złota w Polsce szybko się rozwija. Ale przeważająca część tych nowości jest wątpliwej jakości i nie oferuje podstawowego i najważniejszego elementu na rynku złota. Jest nim bezpieczeństwo, możliwość wyboru oraz swobodnego dysponowania posiadanymi złotymi monetami. Dlatego najrozsądniejszym rozwiązaniem jest kupno złotych monet po cenie nieodbiegającej za bardzo od aktualnej giełdowej ceny spot jednej uncji złota przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na jego autentyczność i gwarancje. Złote monety powinno być przechowywane w skrytkach bankowych. W ten sposób uzyskujemy gwarantowaną swobodę dysponowania posiadanymi złotymi monetami i najlepsze ubezpieczenie naszego portfela inwestycyjnego.

Złote monety bulionowe, czyli złote monety na cele inwestycyjne.

Najpopularniejsze złote monety bulionowe to Krugerrandy, American Golden Eagle (Amerykański Złoty Orzeł), Canadian Maple Leaf (Kanadyjski Liść Klonowy), Australian Kangaroo (Australijski Kangur), Wiener Filharmoniker (Wiedeński Filharmonik), Britannia i China Panda (Chińska Panda).

Monety Bulionowe – prostota i powszechność

Cena złotych monety bulionowych jest ściśle powiązana z zawartym w nich kruszcem, najczęściej jest to jedna uncja. Pełne charakterystyki tych złotych monet (waga, wymiary, opis awersu i rewersu) umieszczone są w katalogach monet dostępnych w każdym zakątku globu. Sprawia to, że każdy uczestnik rynku złotych monet dobrze je zna i może w dowolnej chwili sprawdzić ich dane oraz autentyczność. Przekłada się to na ogromną popularność złotych monet bulionowych, ich akceptacje w handlu i zaufanie do prezentowanej przez nie wartości.

Nominał złotych monet bulionowych

Złote Monety inwestycyjne często nie mają nominału, bo ich bieżąca wartość zależy od ceny zawartego w nich kruszcu. Te złote monety bulionowe, które posiadają nominał, są emitowane jako pełnoprawne pieniądze przez państwowe mennice na mocy obowiązujących w danym kraju ustaw o środkach pieniężnych. Na takich złotych monetach nominał umieszcza się w celach orientacyjnych, a ich wartość tak jak w przypadku pozostałych monet bulionowych jest ściśle zależna od ceny zawartego w nich złota.

Jak oblicza się cenę złotych monet bulionowych?

Ceny złotych monet bulionowych w polskich złotówkach obliczamy w następujący sposób:

Przykładowe obliczenia dla złotej monety 1 uncjowej:

[ilość uncji złota w monecie] x [giełdowa cena uncji złota wyrażona w USD] x [wartość kursu USDPLN]

Czyli:

1 [uncja] x 1100 [USD/oz] x 3.10 [USDPLN] = 3410 PLN

Do obliczonej w ten sposób ceny złotej monety trzeba jeszcze dodać marże dealera i otrzymujemy końcową cenę złotej monety bulionowej.

Dla złotych monet o nietypowych wagach i próbach złota innych niż standardowe i najbardziej popularne złote monety bulionowe przydatny jest następujący wzór:

jak-obliczyc-cene-zlotych-monetMonety bulionowe, prawo i podatki

Monety bulionowe wymieniane są co roku przez Komisję Europejską na liście monet inwestycyjnych zwolnionych z podatków. Handel takimi monetami jest zwolniony z podatku Vat i podatku dochodowego.

Australia Gold Nugget, to aktualnie złota moneta Australijski Kangur

wykaz-zlotych-monet-bulionowych-zwolnionych-z-podatku

Tagi do treści strony:

  • najlepsza strona ze złotymi monetami opinie

Dodaj komentarz